ÚČTOVNÍCTVO A DANE V KOŠICIACH A V CELEJ SR

Medzi služby našej kancelárie patrí poskytovanie komplexných účtovných, ekonomických a informačno-poradenských služieb pre fyzické a právnické osoby. Profesionálny tím s bohatou praxou pružne reaguje na legislatívne zmeny v oblasti personalistiky, daní a účtovníctva tak, aby bola zabezpečená maximálna kvalita poskytovaných služieb. Doprajte si viac zdrojov a času na prácu i oddych. Doprajte si nás!

VEDENIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

VEDENIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

V oblasti jednoduchého účtovníctva je naša ponuka orientovaná na dopyt zo strany fyzických osôb vo forme samostatne zárobkovej činnosti či inej zárobkovej činnosti a právnických osôb, ktorým režim jednoduchého účtovníctva vyhovuje. Jednoduché účtovníctvo je vhodné aj pre také fyzické či právnické osoby, pre ktoré príjem z podnikania nepredstavuje hlavnú činnosť. Tretiu skupinu cieľovej klientely predstavujú subjekty nezriadené za účelom podnikania.

Podvojného účtovníctvo je určené pre subjekty, ktorých činnosť je obšírnejšia, vyžaduje si hlbšie a rozvetvenejšie členenie spravovaných údajov, pre ktoré jednou z podmienok zmluvných kontraktov je režim podvojného účtovníctva, alebo ktorým vedenie účtovnej agendy v tomto režime vyplýva zo zákonnej povinnosti.

DAŇOVÉ PRIZNANIE A PORADENSTVO V OBLASTI DANÍ

Na základe dátového vstupu nevyplývajúceho z nami vedeného účtovníctva ponúkame služby v oblasti daňových priznaní, a to:
Daň z príjmov (výpočet daňovej povinnosti, výpočet preddavkov na daň z príjmov, výpočet poistného…)
Daň z pridanej hodnoty (mesačné a kvartálne daňové priznanie, výpočet koeficientu, súhrnný výkaz DPH…)
Daň z motorových vozidiel (zabezpečenie oznamovacích povinností, výpočet daňovej povinnosti…)
Daň zo závislej činnosti (výpočet dane a jej klasifikácia, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie…)
Daň z nehnuteľnosti (zabezpečenie oznamovacích povinností, výpočet daňovej povinnosti…)

DAŇOVÉ PRIZNANIE A PORADENSTVO V OBLASTI DANÍ
PERSONÁLNA, MZDOVÁ AGENDA A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

PERSONÁLNA, MZDOVÁ AGENDA A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Osobitnú časť účtovnej agendy predstavuje personálna a mzdová agenda , ktorá sa týka všetkých subjektov realizujúcich personálne zabezpečenie svojej podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo kombinovanej činnosti prostredníctvom pracovno-právnych vzťahov.

Medzi služby obľúbené u našich zákazníkov patrí daňové poradenstvo a poskytovanie konzultácií súvisiace so začatím podnikania, zakladaním s.r.o. , prípadne s ukončovaním živnosti. Radi Vám pomôžeme aj pri rekonštrukcii účtovníctva vo Vašej firme alebo pri príprave dokladovej a argumentačnej bázy pre kontroly rôzneho typu. Či už sa jedná o jednoduché účtovníctvo pre živnostníkov alebo o náročné ekonomické záležitosti vyžadujúce individuálny prístup, obráťte sa na odborníkov zo spoločnosti SYKOROVA & PARTNERI, s.r.o.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky, účtovníctva a daní