Účtovníctvo Košice - SYKOROVA & PARTNERI, s.r.o. - daňové priznanie, spracovanie účtovníctva
Váš partner v oblasti ekonomiky, účtovníctva a daní 0908 485 194

Účtovníctvo a dane Košice

Medzi služby našej kancelárie patrí poskytovanie komplexných účtovných, ekonomických a informačno-poradenských služieb pre fyzické a právnické osoby. Profesionálny tím s bohatou praxou pružne reaguje na legislatívne zmeny v oblasti personalistiky, daní a účtovníctva tak, aby bola zabezpečená maximálna kvalita poskytovaných služieb. Doprajte si viac zdrojov a času na prácu i oddych. Doprajte si nás!

Účtovníctvo Košice - Účtovné a daňové poradenstvo Košice - účtovnícka kancelária

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

V oblasti jednoduchého účtovníctva je naša ponuka orientovaná na dopyt zo strany fyzických osôb vo forme samostatne zárobkovej činnosti či inej zárobkovej činnosti a právnických osôb, ktorým režim jednoduchého účtovníctva vyhovuje. Jednoduché účtovníctvo je vhodné aj pre také fyzické či právnické osoby, pre ktoré príjem z podnikania nepredstavuje hlavnú činnosť. Tretiu skupinu cieľovej klientely predstavujú subjekty nezriadené za účelom podnikania.

Podvojného účtovníctvo je určené pre subjekty, ktorých činnosť je obšírnejšia, vyžaduje si hlbšie a rozvetvenejšie členenie spravovaných údajov, pre ktoré jednou z podmienok zmluvných kontraktov je režim podvojného účtovníctva, alebo ktorým vedenie účtovnej agendy v tomto režime vyplýva zo zákonnej povinnosti. 

Daňové priznanie a poradenstvo v oblasti daní

Na základe dátového vstupu nevyplývajúceho z nami vedeného účtovníctva ponúkame služby v oblasti daňových priznaní, a to:

  • Daň z príjmov (výpočet daňovej povinnosti, výpočet preddavkov na daň z príjmov, výpočet poistného...)
  • Daň z pridanej hodnoty (mesačné a kvartálne daňové priznanie, výpočet koeficientu, súhrnný výkaz DPH...)
  • Daň z motorových vozidiel (zabezpečenie oznamovacích povinností, výpočet daňovej povinnosti...)
  • Daň zo závislej činnosti (výpočet dane a jej klasifikácia, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie...)
  • Daň z nehnuteľnosti (zabezpečenie oznamovacích povinností, výpočet daňovej povinnosti...)

   Účtovníctvo Košice - kvalitné účtovnícke služby Košice - vedenie účtovníctva, optimalizácia daní

Personálna, mzdová agenda a ekonomické poradenstvo

Osobitnú časť účtovnej agendy predstavuje personálna a mzdová agenda , ktorá sa týka všetkých subjektov realizujúcich personálne zabezpečenie svojej podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo kombinovanej činnosti prostredníctvom pracovno-právnych vzťahov.

Medzi služby obľúbené u našich zákazníkov patrí poradenstvo a poskytovanie konzultácií súvisiace so začatím podnikania, zakladaním s.r.o. , prípadne s ukončovaním živnosti. Radi Vám pomôžeme aj pri rekonštrukcii účtovníctva vo Vašej firme alebo pri príprave dokladovej a argumentačnej bázy pre kontroly rôzneho typu. Či už sa jedná o jednoduché účtovníctvo pre živnostníkov alebo o náročné ekonomické záležitosti vyžadujúce individuálny prístup, obráťte sa na odborníkov zo spoločnosti SYKOROVA & PARTNERI, s.r.o.

účtovníctvo - poradenstvo - ekonomika

SYKOROVA & PARTNERI, s.r.o.
Húsková 1290/55
040 23 Košice

mobil: 0911 333 398

prevádzka:
Gemerská 3
040 01 Košice

e-mail: uctovnydom@sykorovaapartneri.sk
web: www.sykorovaapartneri.sk

 

Účtovníctvo Košice na Facebooku     Nájdete nás aj na Facebooku