ÚČTOVNÍCTVO A DANE V KOŠICIACH A V CELEJ SR

Medzi služby našej kancelárie patrí poskytovanie komplexných účtovných, ekonomických a informačno-poradenských služieb pre fyzické a právnické osoby. Profesionálny tím s bohatou praxou pružne reaguje na legislatívne zmeny v oblasti personalistiky, daní a účtovníctva tak, aby bola zabezpečená maximálna kvalita poskytovaných služieb. Doprajte si viac zdrojov a času na prácu i oddych. Doprajte si nás!

VEDENIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

VEDENIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

V oblasti jednoduchého účtovníctva je naša ponuka orientovaná na dopyt zo strany fyzických osôb vo forme samostatne zárobkovej činnosti či inej zárobkovej činnosti a právnických osôb, ktorým režim jednoduchého účtovníctva vyhovuje. Jednoduché účtovníctvo je vhodné aj pre také fyzické či právnické osoby, pre ktoré príjem z podnikania nepredstavuje hlavnú činnosť. Tretiu skupinu cieľovej klientely predstavujú subjekty nezriadené za účelom podnikania.

Podvojného účtovníctvo je určené pre subjekty, ktorých činnosť je obšírnejšia, vyžaduje si hlbšie a rozvetvenejšie členenie spravovaných údajov, pre ktoré jednou z podmienok zmluvných kontraktov je režim podvojného účtovníctva, alebo ktorým vedenie účtovnej agendy v tomto režime vyplýva zo zákonnej povinnosti.

PERSONÁLNA, MZDOVÁ AGENDA A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Osobitnú časť účtovnej agendy predstavuje personálna a mzdová agenda , ktorá sa týka všetkých subjektov realizujúcich personálne zabezpečenie svojej podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo kombinovanej činnosti prostredníctvom pracovno-právnych vzťahov.

Medzi služby obľúbené u našich zákazníkov patrí daňové poradenstvo a poskytovanie konzultácií súvisiace so začatím podnikania, zakladaním s.r.o. , prípadne s ukončovaním živnosti. Radi Vám pomôžeme aj pri rekonštrukcii účtovníctva vo Vašej firme alebo pri príprave dokladovej a argumentačnej bázy pre kontroly rôzneho typu. Či už sa jedná o jednoduché účtovníctvo pre živnostníkov alebo o náročné ekonomické záležitosti vyžadujúce individuálny prístup, obráťte sa na odborníkov zo spoločnosti BEST WAY GROUP s.r.o.

PERSONÁLNA, MZDOVÁ AGENDA A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Otázky a odpovede:

Čo robia účtovné firmy a prečo ich možno potrebujete aj vy?

Účtovné firmy sa špecializujú na vedenie a spracovanie účtovníctva – účtovnej agendy pre fyzické osoby aj pre firmy a podnikateľov. Sú potrebné pre zabezpečenie správneho vedenia účtovníctva, daňových povinností a dodržiavania legislatívnych predpisov. Kvalitné spracovanie a vedenie účtovníctva, vedenie jednoduchého alebo vedenie podvojného účtovníctva, eliminuje riziko nesprávneho či chybného vedenia účtovnej agendy.

Späť

Aké služby môžem očakávať od účtovných firiem?

Účtovné firmy poskytuje služby, ako je vedenie a spracovanie účtovníctva, spracovanie daňových priznaní, daňové poradenstvo a konzultácie ohľadom daňových otázok, platobné služby a pomoc pri finančných auditoch. Poskytujú aj službu vedenia mzdového účtovníctva a mzdovej agendy. Zabezpečujú vyhotovovanie a podávanie daňového priznania aj ročného zúčtovania dane.

Späť

Ako si vybrať správnu účtovnú firmu pre svoj biznis?

Pri výbere účtovnej firmy je dôležité zvážiť skúsenosti, špecializáciu, renomé a cenu za poskytované účtovné služby. Dobrá účtovná kancelária má pozitívne hodnotenia a recenzie od svojich klientov. Vyberte si účtovnú firmu, ktorá ponúka kvalitné účtovné služby za výhodné ceny. Dôležitý je pomer ceny a kvality. Určite sa nerozhodujte len na základe najnižšej ceny.

Späť

Aké výhody ponúka vaša účtovná firma BEST WAY GROUP?

Naša účtovná firmy BEST WAY GROUP vám ponúka vysokokvalitné účtovné služby v Košiciach aj v rámci celého Slovenska. Pomôže vám ušetriť váš čas, ktorý budete môcť venovať vedeniu a správe vašej firmy. Viac času na vedenie firmy, na základe našich predošlých skúseností, znamená rýchlejší rast a napredovanie firmy. Patríme medzi popredné účtovné firmy na Slovensku. Pomôžeme vám zlepšiť presnosť účtovných záznamov, minimalizovať daňové riziká a umožniť vám sústrediť sa na váš hlavný obchodný cieľ.
Späť

Koľko stoja služby účtovných firiem?

Cena za služby účtovných firiem sa líšia. Každá firma má vlastný cenník. Ceny za účtovné služby sa menia aj v závislosti od veľkosti podniku, rozsahu poskytovaných služieb a komplexnosti vašich potrieb. Je dôležité sa dohodnúť na cene a podmienkach vedenia a spravovania vášho účtovníctva vopred.

Späť

Aké daňové výhody môžu účtovné firmy ponúknuť?

Účtovné firmy vám môžu pomôcť identifikovať daňové výhody a zákonné odpočty, ktoré môžete využiť, čím sa môže znížiť daňové zaťaženie vášho podniku a zvýšiť ziskovosť. Naša účtovná kancelária má dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia účtovníctva firiem a podnikov. Ako účtovná firma spravíme všetko pre to, aby sa vám v oblasti financií s našou pomocou darilo.

Späť

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky, účtovníctva a daní