ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE

Čo je to ročné zúčtovanie dane?

ročné zúčtovanie dane má zamestnanec možnosť požiadať svojho zamestnávateľa. Na základe žiadosti zamestnanca a potrebných dokumentov má zamestnávateľ povinnosť spracovať ročné zúčtovanie pre zamestnanca. Výsledkom ročného zúčtovania dane môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Ročné zúčtovanie dane pre vašich zamestnancov spracujeme za vás

O ročné zúčtovanie dane majú nárok požiadať zamestnanci zamestnávateľa pri splnení špecifických podmienok. V rámci našich služieb účtovníctva ponúkame i službu spracovania ročného zúčtovania. Našim klientom – zamestnávateľom sa dôkladne staráme o personálnu agendumzdovú agendu a mzdy pričom máme podrobný prehľad a dokážeme spoľahlivo pripraviť ročné zúčtovanie dane pre vašich zamestnancov.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti čiže ročné zúčtovanie dane je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Fyzická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie presiahli hranicu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, respektíve dosiahla daňovú stratu, má spravidla povinnosť podať daňové priznanie. Fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami môžu v niektorých prípadoch požiadať zamestnávateľa o spracovanie ich ročného zúčtovania dane. V takomto prípade im odpadá povinnosť podávania daňové priznanie a vznikajú povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním. Radi vám poskytneme daňové poradenstvo na mieru či už ste zamestnávateľ alebo zamestnanec.

Aký je rozdiel medzi ročným zúčtovaním dane a daňovým priznaním?

Ročné zúčtovanie dane je často krát mylne zamieňané s daňovým priznaním. Cieľom oboch je vyrovnanie dane za uplynulý rok, avšak ročné zúčtovanie dane nesmie byť vykonané osobe, ktorá podáva daňové priznanie, bez ohľadu či je toto podanie dobrovoľné alebo povinné. Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca je prácou pre zamestnávateľa. Daňové priznanie si zamestnanec spracováva sám bez zapojenia zamestnávateľa. Zamestnanec i zamestnávateľ samozrejme môžu využiť služby daňového poradcu či účtovného domu, ktorý im daňové priznanie či ročné zúčtovanie spracuje v príslušných zákonom stanovených termínov.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?
KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky,
účtovníctva a daní