VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Spoľahnite sa na vedenie jednoduchého účtovníctva s nami. Postaráme sa o kompletné vedenie vášho účtovníctva a poradíme vám či ste oprávnený viesť jednoduché účtovníctvo alebo je potrebné vedenie podvojného účtovníctva. S vedením jednoduchého účtovníctva s nami získate aj daňové poradenstvo, ktoré vám pomôže napredovať.

Ako funguje vedenie jednoduchého účtovníctva s nami?

Vedenie jednoduchého účtovníctva nie je pre všetkých. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať fyzické osoby – podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, ako aj právnické osoby ako sú občianske združenia, neinvestičné fondy, rôzne neziskové organizácie, cirkevné organizácie, za podmienok, ktoré sú stanovených v účtovníckom zákone.

Za predpokladu splnenia zákonných podmienok sa radi postaráme o vedenie jednoduchého účtovníctva podľa vašich potrieb, do ktorého spadá prípravu účtovných dokladov pre spracovanie i zaúčtovanie účtovných dokladov do knihy pohľadávok a záväzkov a do peňažného denníka. Taktiež je to vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy sociálneho fondu, evidencie hmotného a nehmotného majetku a ostatných účtovných kníh, a tiež vedenie skladovej evidencie a účtovanie o zásobách na požiadanie klienta či vedenie evidencie DPH a knihy daňových dokladov DPH.

Postaráme sa tiež o vyhotovenie a podanie daňového priznania k DPH i súhrnného a kontrolného výkazu DPH. Nevynímajúc ani založenie spracovanej účtovnej dokumentácie, účtovných dokladov a účtovných kníh či účtovného poradenstva v rozsahu použitých účtových prípadov a ďalšie služby súvisiace s vedením jednoduchého účtovníctva.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?
KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky,
účtovníctva a daní