Vedenie a spracovanie účtovníctva – Košice a celé Slovensko

Účtovníctvo, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Účtovníctvo, na ktoré sa môžete spoľahnúť – to je účtovníctvo, ktoré vám ponúka náš účtovný dom – BEST WAY GROUP so sídlom v Košiciach. Či už ide o spracovanie účtovníctva, vedenie účtovníctva alebo účtovné služby, na nás sa môžete zakaždým obrátiť. Ponúkame vám profesionálne účtovníctvo, na ktoré sa vždy môžete spoľahnúť. Postaráme sa o vaše účty, mzdy, dane či pomôžeme s ekonomickými náležitosťami aby ste vy mohli venovať viac času dôležitým veciam vo vašom podnikaní či osobnom živote.

Rozhodnite sa pre účtovníctvo pod dohľadom profesionálov

Účtovníctvo je jednou z oblastí, ktorá neraz potrápi nejedného podnikateľa, živnostníka či platiteľa daní pri podávaní daňového priznania. Nesprávnym účtovníctvom nastáva riziko vzniku množstva nechcených chýb, ktoré však raz bude nevyhnutné napraviť a odstrániť. Najlepším riešením je viesť účtovníctvo od samého začiatku tak, aby sa vzniku chýb predišlo. Spoľahnite sa preto na účtovníctvo pod dohľadom odborníkov a vyberte si komplexné účtovné, ekonomické a informačno-poradenské služby, ako i daňové poradenstvo pre právnické i fyzické osoby na profesionálnej úrovni.

Ponúkame vám vedenie jednoduchého účtovníctva, ktoré je vhodné pre  fyzické osoby – podnikateľov (SZČO), občianske združenia, cirkvi a drobných podnikateľov podľa osobitných predpisov. Rovnako zabezpečujeme vedenie podvojného účtovníctva, ktoré musia viesť podnikatelia zapísaní v obchodnom registri Slovenskej republiky, ktorí sa dobrovoľne rozhodli účtovať v podvojnej účtovnej sústave a povinné je i pre obchodné spoločnosti a družstvá.

Prevedieme vás svetom účtovníctva bez zbytočných starostí

Zabudnite na starosti s nevyhnutnou evidenciou a s prehľadom pohybu finančných prostriedkov, ktoré sa týkajú vášho podnikania. Naši odborníci majú účtovníctvo doslova v malíčku. Získajte kompletný prehľad o firemnom rozpočte aj o stave vašich ziskov a strát a na konci roka vás v ročnom zúčtovaní nič neprekvapí. Zastrešujeme i personálnu agendu a mzdovú agendu tak, aby ste mali naozaj všetko pod palcom. Postaráme sa aby vo vašom účtovníctve všetko fungovalo tak, ako má. Presvedčte sa o kvalite našich služieb ako to už urobilo množstvo spokojných klientov našej účtovnej firmy BEST WAY GROUP. Keď ide o účtovné firmy, na nás sa môžete spoľahnúť.

Vedenie účtovníctva nebolo nikdy jednoduchšie, ako pod našim dohľadom. Zabezpečíme prehľadné spracovanie účtovníctva, čiže dôkladné a prehľadné spracovanie všetkých dokumentov, faktúr a podkladov, ktoré sú potrebné k vedeniu účtovníctva. Z našej strany môžete očakávať účtovné služby za výhodné ceny a na profesionálnej úrovni. Zabezpečíme, že vaše účtovníctvo bude spracované kvalitne a v súlade so zákonom. Kvalitné vedenie účtovníctva je neoddeliteľnou súčasťou úspešného podnikania. Vedenie účtovníctva v Košiciach a v rámci celého Slovenska zverte do našich rúk.

Otázky a odpovede:

Ako začať viesť účtovníctvo pre moju firmu?

Začať viesť účtovníctvo pre vašu firmu je dôležitým krokom pri podnikaní. Môžete si vybrať medzi tým, že to spravíte sami alebo najmete profesionála – účtovnú firmu. Prvý krok by mal zahŕňať registráciu firmy a získanie potrebných povolení. Potom musíte zriadiť účtovnú knihu, v ktorej budete zaznamenávať všetky transakcie a príjmy. Dôležité je si overiť, či môžete viesť jednoduché účtovníctvo alebo bude potrebné viesť podvojné účtovníctvo.

Späť

Aké sú základné povinnosti pri spracovaní účtovníctva na Slovensku?

Základné povinnosti pri spracovaní účtovníctva na Slovensku zahŕňajú udržiavanie presného účtovníctva, pravidelné podávanie daňových priznaní a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Musíte si byť istí, že vaše účtovníctvo je v súlade s platnými daňovými predpismi a že dodržiavate termíny na podávanie daňových dokumentov. Správnym spracovaním a vedením účtovníctva sa vyhnete nechceným problémom so zákonom a zároveň získate lepší prehľad o celkovom finančnom stave vašej firmy.

Späť

Ktoré dokumenty a údaje sú potrebné pre vedenie účtovníctva?

Pre vedenie účtovníctva budete potrebovať rôzne dokumenty a údaje. Patria sem faktúry, účty, bankové výpisy, zmluvy a všetky doklady o transakciách. Dôležité sú aj osobné údaje – pokiaľ vediete účtovníctvo ako fyzická osoba a detailné identifikačné údaje vašej firmy, vrátane IČO (identifikačné číslo osoby), DIČ (daňové identifikačné číslo) a obchodného registra – pokiaľ vediete účtovníctvo vašej firmy či podnikania.

Späť

Aké sú najdôležitejšie legislatívne požiadavky týkajúce sa účtovníctva?

Najdôležitejšie legislatívne požiadavky týkajúce sa účtovníctva na Slovensku sa týkajú daňových zákonov a predpisov. Musíte dodržiavať pravidlá týkajúce sa evidencie transakcií, zdanenia príjmov a platby daní. Okrem toho musíte pravidelne podávať daňové priznania a dodržiavať termíny na to určené. Pokiaľ má vaše podnikanie zamestnancov, je potrebné viesť aj mzdovú agendu a zohľadniť legislatívne požiadavky týkajúce sa daní pre zamestnancov.

Späť

Kedy a ako sa vykonáva ročné uzávierka účtovnej knihy a čo zahŕňa?

Ročná uzávierka účtovnej knihy sa vykonáva na konci každého účtovného obdobia, obvykle koncom kalendárneho roka. To zahŕňa zhodnotenie všetkých transakcií a uzávierku všetkých účtov. Po uzávierke sa zostavuje výkaz zisku a strát a príslušné daňové priznanie. Je dôležité, aby ste všetky účtovné záznamy starostlivo skontrolovali a zaistili ich správne zaevidovanie do účtovnej knihy.

Späť

Aké služby zahŕňa vaše vedenie účtovníctva a spracovanie účtovníctva?

Vedenie účtovníctva a spracovanie účtovníctva pod dohľadom našej firmy zahŕňa komplexné služby v oblasti účtovníctva. Ponúkame vedenie účtovníctva v Košiciach aj v rámci celého Slovenska. Postaráme sa o vedenie jednoduchého účtovníctva aj o vedenie podvojného účtovníctva. Obrátiť sa na nás môžete aj v prípade záujmu o vypracovanie daňového priznania, ročného zúčtovania dane alebo o daňové poradenstvo. Medzi naše účtovné služby patrí aj mzdové účtovníctvo a vedenie personálnej agendy.

Späť