MZDY

Čo je to mzdová agenda?

Mzdová agenda pre zamestnávateľa predstavuje predovšetkým spracovanie miezd svojich zamestnancov. Súčasťou mzdovej agendy je najmä výpočet miezd, povinných odvodov pre sociálne a zdravotné poistenie, výpočet daní, zrážok a podobne. Výsledkom mzdovej agendy sú samozrejme i podklady k vyplácaniu miezd zamestnancov.

Prečo je kvalitná mzdová agenda dôležitá pre každého zamestnávateľa?

Kvalitná mzdová agenda spolu s personálnou agendou sú jednými z hlavných častí účtovníctva, na ktoré je potrebné sa zamerať. Kvalitná mzdová agenda je dôležitá i pri ročnom zúčtovaní dane pre vašich zamestnancov či pri podávaní daňového priznania.

Povinnosť vedenia mzdovej agendy má každý podnikateľ, ktorý má aspoň jedného zamestnanca. So zamestnávaním zamestnancov sú totiž spojené pravidlá vyplývajúce zo zákonníka práce a občianskeho zákonníka. Mzdy pre vašich zamestnancov máte možnosť spracúvať ručne alebo využiť profesionálne daňové poradenstvo a služby spoľahlivého účtovného domu. Zabezpečíme aby vaši zamestnanci dostávali mzdy na čas s potrebnou dokumentáciou a aby vo vašej mzdovej agende všetko fungovalo tak, ako má.

Využite naše služby vedenia mzdovej agendy

Naše profesionálne služby v oblasti účtovníctva, okrem vedenia jednoduchého účtovníctva či vedenia podvojného účtovníctva, zahŕňajú aj vašich zamestnancov. Sme odborníci na mzdovú agendu, ktorá slúži na výpočet miezd zamestnancov, prípravu príkazov na úhradu, ale aj ako podkladový materiál pre dane a odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Samozrejmosťou sú tiež úkony v oblasti personalistiky, pod ktoré spadá kompletné pokrytie personálnej agendy. Tie zahrňujú i náležitosti týkajúce sa vzniku a ukončenia pracovného pomeru, plnenie oznamovacej povinnosti do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, školenia a hmotná zodpovednosť zamestnancov, porušenie pracovnej disciplíny a všetky ostatné povinnosti spojené s vedením mzdovej agendy. Na diskrétne spracovanie osobných údajov a maximálnu profesionalitu z našej strany sa môžete samozrejme spoľahnúť na 100%.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?
KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky,
účtovníctva a daní