DAŇOVÉ PORADENSTVO

Obráťte sa na profesionálne daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo, aj keď si to mnohí myslia, neposkytuje každý účtovník. To, že vaše daňové priznanie za vás odvádza účtovník ešte neznamená, že vám poskytne i daňové poradenstvo, pretože na daňové poradenstvo je potrebné oprávnenie. Daňové poradenstvo je službou, ktorá vám poradí vo veciach daní, odvodov a poplatkov.

Na čo slúži daňové poradenstvo?

Daňové poradenstvo sa orientuje na oblasť daní, daňových priznaní a celkového účtovníctva, ktoré s daňami súvisí. Predmetom daňového poradenstva je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov. Či už vediete jednoduché účtovníctvo alebo vediete podvojné účtovníctvo, daňovému poradenstvu by ste určite mali venovať pozornosť. Znásobte svoje zisky a znížte straty s nami – s profesionálnym daňovým poradenstvom na mieru pre vaše potreby.
Naši daňoví poradcovia chránia práva a oprávnené záujmy vás ako individuálnych klientov. Pri práci konajú čestne a svedomite, dôsledne využívajú všetky dôležité zákonné prostriedky a uplatňujú všetko potrebné, čo podľa svojho uváženia, ale i vášho rozhodnutia ako klienta považujú za užitočné a prospešné.

Aká je presná definícia daňového poradenstva?

Zo zákonu je daňové poradenstvo definované ako poradenstvo pri zisťovaní základu dane a pri plánovaní daní, ako aj poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní. Účtovník bez oprávnenia nemôže poskytovať daňové poradenstvo, vystavil by riziku seba i vás. Preto je potrebné využiť daňové poradenstvo od oprávneného poskytovateľa.
Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov obsahuje ustanovenie o prevzatí zodpovednosti. Daňový poradca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva. Zodpovednosť za škodu je ďalšou výhodou spolupráce s daňovým poradcom. V oblasti daní máme prehľad a radi vám poskytneme poradenstvo na mieru pre vaše potreby.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?
KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky,
účtovníctva a daní