VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Vedenie podvojného účtovníctva majú povinnosť podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri SR. V sústave podvojného účtovníctva je rovnako dovolené účtovať všetkým podnikateľom, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Pre fyzické osoby je príznačné vedenie jednoduchého účtovníctva.

Vedenie podvojného účtovníctva s nami

Vedenie podvojného účtovníctva pripadá pre všetkých podnikateľov, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri Slovenskej republiky a rozhodli sa účtovať v podvojnej účtovnej sústave na základe dobrovoľného rozhodnutia. Všetky obchodné spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti, verejné ochotné spoločnosti a družstvá majú povinnosť účtovania v podvojnej sústave účtovníctva. Fyzické osoby môžu obdržať nariadenie alebo špeciálny osobitý predpis, na základe ktorého majú povinnosť vedenia podvojného účtovníctva alebo tak môžu urobiť na základe dobrovoľného rozhodnutia.

Pri vedení podvojného účtovníctva pre vás zabezpečíme i účtovné a daňové poradenstvo v podvojnom účtovníctve a postaráme sa o vaše zastúpenie pred orgánmi finančnej správy, sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vystavíme faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príkazy na úhradu či iné. Postaráme sa i o personálnu agendumzdovú agendu a spracovanie daňového priznania, kontroly výkazov k DPH, súhrnných výkazov k DPH či koncepciu účtovnej evidencie aj novovzniknutej spoločnosti. Samozrejmosťou je i spracovanie ročného zúčtovania dane pre vašich zamestnancov a mnohé ďalšie úkony spojené s účtovníctvom a vedením podvojného účtovníctva. S nami máte istotu vedenia podvojného účtovníctva na profesionálnej úrovni.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?
KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky,
účtovníctva a daní