PERSONÁLNA AGENDA

Čo je to personálna agenda a prečo je potrebná?

Kvalitná personálna agenda by mala byť podstatná pre každého zamestnávateľa. Aj keď sa môže zdať, že vyplácanie miezd na konci mesiaca zvládne i interná účtovníčka, dôvodov na zverenie personálnej agendy profesionálnej externej firme je hneď niekoľko. Vyhnete sa tak nechceným chybám, stratám i nepríjemným omeškaniam.

Na čo slúži personálna agenda?

Personálna agenda spolu s mzdovou agendou sú obzvlášť dôležitými oblasťami účtovníctva. Vďaka kvalitnej personálnej agende budete mať nie len istotu, že všetky účtovné náležitosti spojené s vašimi zamestnancami sú v poriadku, ale pomôže i pri podávaní daňového priznania či spracúvaní ročného zúčtovania dane vašim zamestnancom.

Daňové poradenstvo a s ním spojené vedenie personálnej agendy zabezpečíme podľa individuálnych potrieb vášho podnikania. Personálna agenda zahŕňa všetky náležitosti, ktoré je potrebné mať pod kontrolou. Zahŕňa tvorbu, vedenie a udržiavanie personálnej evidencie, ako aj prípravu pracovných zmlúv, dohôd v rámci mimopracovného pomeru, zmluvných podkladov pre vzťahy majúce povahu príjmov zo závislej či obdobnej činnosti a ich prípadných zmien. Ďalej je to zabezpečenie oznamovacích povinností, časové a údajové zabezpečenie príslušných registrov zamestnávateľa i zamestnanca, nevynímajúc prípravu agendy súvisiacej s ukončením pracovného pomeru zamestnancov. O vašu personálnu agendumzdovú agendu sa postaráme bez toho, aby sme vás prehnane zaťažovali a na maximálne profesionálnej úrovni tak, aby vám nevznikali žiadne zbytočné starosti.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?
KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky,
účtovníctva a daní